Buvusi savivaldybės administracijos direktorė konservatorė Jolanta Margaitienė

Slaptieji baseino protokolai: direktorius projektines lėšas plukdė į trenerių kišenes

Savivaldybės auditoriai Radviliškio plaukimo baseine rado didelį „bardaką“, tačiau jo direktoriui Jolitui Onaičiui net plaukas nuo galvos nenukrito, nors panašios „maklės“ prieš keletą metų tapo pretekstu iš darbo atleisti buvusį Šiaulių baseino vadovą, kuris prieglobstį rado Radviliškio plaukimo įstaigoje.

Daug žinantys radviliškiečiai svarsto, kad Radviliškio baseino vadovas turbūt turi stiprų užnugarį tarp aukštų valdžios šulų, nes jo vestuvėse „piršliu-melagiu“ buvo pats rajono konservatorių lyderis, Seimo narys Antanas Čepononis.

Ylos maiše paslėpti nepavyko

2021 metų ir 2022 metų sausio-spalio mėnesių Radviliškio plaukimo baseino auditą savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus darbuotojai baigė šių metų sausio pabaigoje ir jo ataskaitą pateikė susipažinti dviem asmenims – tuometinei Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorei konservatorei Jolantai Margaitienei, kuri dabar dirba vidaus reikalų ministrės patarėja, ir pačiam Radviliškio baseino direktoriui J. Onaičiui.

Nors savivaldybės tinklalapyje nuolat buvo noriai viešinama informacija apie tai, kaip tuometinė savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė dalyvauja įvairiose šventėse ar renginiuose, tačiau apie tai, kaip vertina baseino audito ataskaitą, neužsiminta nė žodžiu.

Apskritai, nepavyko rasti jokios informacijos apie tai, kad tokia audito ataskaita iš viso buvo pateikta direktorei ir kas toje ataskaitoje buvo konstatuota.

Vis dėlto ylos maiše paslėpti nepavyko, nes pilietiški savivaldybės tarnautojai paskambino į „Radviliškio naujienas“ ir žurnalistams pasiūlė pasidomėti „slaptaisiais baseino protokolais“ – nuslėptomis auditorių išvadomis. „Ten tikrai rasite įdomių dalykų“, – užtikrino skambinęs asmuo.

Beveik visi direktoriaus įsakymai parengti neatidžiai

Paaiškėjo, kad gauti minėtą auditorių ataskaitą iš savivaldybės nebuvo taip paprasta. Žurnalistams paprašius pateikti baseino auditorių ataskaitos kopiją, iš savivaldybės atskriejo atsakymas, jog vadovaujantis finansų ministro įsakymu Centralizuotas vidaus audito skyrius audituojamos įstaigos ataskaitą teikia tik viešojo juridinio asmens vadovui ir audituojamo subjekto vadovui. Suprask, vidaus audito ataskaita yra vidaus dokumentas, skirtas gerinti įstaigos vidaus kontrolę, o ne dalinti žurnalistams.

Tik iš trečio prašymo pavyko gauti nuasmenintą auditorių ataskaitą. Susipažinus su jos turiniu ėmė aiškėti, kodėl šis dokumentas buvo toks „slaptas“ ir jo nenorėta viešinti, nes baseine rasta daug netvarkos.

Auditoriai nustatė, kad beveik visi (!) 2021 ir 2022 metais baseino direktoriaus įsakymai buvo parengti labai neatidžiai – įrašyta dokumento parengimo data nesutampa su dokumento pasirašymo data nuo 2 dienų iki 10 mėnesių. Be to, 2021 metais baseino darbuotojams darbo užmokestis buvo skaičiuojamas vadovaujantis negaliojančiu teisės aktu. Pažeidimų rasta ir skiriant darbuotojams priemokas už papildomą darbo krūvį ir t. t…

Baseino naudą treneriai gaudė

Tačiau įdomiausia audito dalis atskleidė povandenines sroves, kurios baseinui įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas plukdė pinigus į trenerių kišenes.

Pasak auditorių, Radviliškio plaukimo baseinas, pasirašęs Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo sutartis su Radviliškio rajono savivaldybės administracija, 2022 metais įgyvendino dvi programas: „Vaikų mokymas plaukti ir plaukimo įgūdžių tobulinimas“ bei „Vaikų mokymas plaukti ir aukštesnių rezultatų siekimas“. Pirmajai programai buvo skirta 13 tūkstančių 500 eurų suma ir pagal ją plaukti mokėsi 100 vaikų, o antrajai programai, kurioje dalyvavo 50 vaikų, atriektas 6 tūkstančių 750 eurų finansavimas – iš viso 20 tūkstančių 250 eurų mokesčių mokėtojų pinigų.

Nors plaukimo baseinas turi etatinius trenerius ir visą būrį kitų darbuotojų, tačiau šioms programoms įgyvendinti buvo paskelbtas viešasis pirkimas ir perkamos trenerių paslaugos. Šį viešąjį pirkimą laimėjo du tame pačiame baseine etatiniais darbuotojais dirbantys plaukimo treneriai, kurie įgyvendinant minėtas programas savo darbovietei paslaugas teikė pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotus verslo liudijimus.

Beje, Radviliškio plaukimo baseino tinklalapyje skelbiama, jog ten iš viso dirba du plaukimo treneriai: Valerijus Belovas ir Vilma Staškuvienė.

Savo darbovietei paslaugų teikti negalėjo

Savivaldybės auditorių išvada buvo negailestinga – konstatuota, jog baseino vadovas pažeidė vieną iš pagrindinių veiklos su verslo liudijimais apribojimų – negalima teikti paslaugų įmonėms, kai veiklos sutampa. Auditorių teigimu, plaukimo baseinas neformaliojo vaikų švietimo programas turėtų įgyvendinti savo turimais darbuotojais, o su verslo liudijimais galėtų įdarbinti tik samdydamas laisvus mokytojus.

Tokios pat nuomonės buvo ir „Radviliškio naujienų“ kalbinti Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai.

„Minimu atveju plaukimo baseinui treneriai teikė plaukimo mokymo paslaugas įdarbinti pagal darbo sutartis bei tai pačiai darbovietei (ne vaikams – galutiniams paslaugos gavėjams), įsigiję verslo liudijimus „Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veiklai“. Manome, kad treneriai teikti plaukimo mokymo paslaugas toje pačioje darbovietėje ir pagal darbo sutartis, ir tokias pačias paslaugas pagal verslo liudijimus negalėjo. Tokiu atveju, įvertinus visas aplinkybes, jeigu būtų nustatytas darbo santykių slėpimas, treneriams išmokėtos išmokos galėtų būti apmokestinamos, kaip su darbo santykiais išmokėtos išmokos“, – situaciją komentavo Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė komunikacijai Elona Limantienė.

Radviliškyje pritaikė Šiauliuose įgytą patirtį?

Beje, vienas iš Radviliškio baseino trenerių, kuris eina dar ir sporto renginių bei programų organizatoriaus pareigas, Valerijus Belovas seniau pats vadovavo „Delfino“ baseinui Šiauliuose ir panašios „maklės“ tapo pretekstu miesto valdžiai inicijuoti jo atleidimą iš darbo. Apie jo istoriją daug kartų rašė vietinė ir nacionalinė žiniasklaida.

Kaip skelbė portalas lrytas.lt, 2017 metų pradžioje Šiaulių miesto savivaldybės auditoriai nustatė, kad į su „Delfino“ baseino darbuotojais susijusią įmonę skambiu pavadinimu „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo centras“ 2016 metais buvo nuplukdyta daugiau kaip 30 tūkstančių eurų, gautų iš valstybės finansuojamos mokymo plaukti programos lėšų. Minėtoje įmonėje dirbo ir paties Šiaulių baseino vadovo V. Belovo sūnus. Šiaulių miesto taryba nesicackino ir nusprendė baseino vadovą atleisti iš darbo.

Tačiau atsisveikinti su A. Belovu nebuvo taip paprasta nepaisant to, kad jis buvo sulaukęs ir nepalankaus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo, kai vadovaudamas plaukimo baseinui sprendė su „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo centru“ susijusius klausimus, nors toje įmonėje dirbo jo sūnus.

Portalo skrastas.lt teigimu, Šiaulių miesto savivaldybė net tris kartus nesugebėjo teisėtai iš darbo atleisti plaukimo baseino vadovo, kurį teismai dėl įvairių formalių pažeidimų vis sugrąžindavo į pareigas. Nors trečiąjį V. Belovo atleidimą teismas irgi pripažino nepagrįstu, tačiau jo į darbą nebegrąžino, nes nusprendė, kad šiam vadovui dėl susidariusios situacijos būtų sudėtinga toliau dirbti. Be to, minėtame Šiaulių baseine tuo metu jau dirbo naujas direktorius.

Netrukus po atleidimo V. Belovas rado prieglobstį Radviliškio plaukimo baseine, kuriame buvo įdarbintas sporto renginių ir programų organizatoriumi bei treneriu.

Baseino vadovui nė plaukas nuo galvos nenukrito

„Radviliškio naujienos“ kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją ir pasiteiravo, ar dėl Radviliškio plaukimo baseino auditorių išvadų buvo imtasi kažkokių priemonių.

Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyr. specialistė Valerija Znutienė atsakė, jog Radviliškio plaukimo baseino audito ataskaitos projektas buvo svarstomas su tuometine Savivaldybės administracijos direktore Jolanta Margaitiene ir Radviliškio plaukimo baseino direktoriumi Jolitu Onaičiu bei baseino vyr. buhaltere Kristina Vėževiče. Direktorės įsakymu buvo patvirtintas auditorių pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas.

„Baseino vadovui nuobaudų nebuvo taikoma“, – atsakė vyr. specialistė Valerija Znutienė, paklausta, ar baseino direktorius buvo kaip nors nubaustas.

Vidaus reikalų ministrės patarėja dirbančiai buvusiai Savivaldybės administracijos direktorei J. Margaitienei irgi buvo užduoti panašūs klausimai. Pastaroji kratėsi atsakomybės ir ją mėgino „nufutbolinti“ tuometiniam rajono merui Vytautui Simeliui, nors panašu, kad jis net nebuvo supažindintas su auditorių išvadomis, nes pačioje ataskaitoje rašoma, kad su ja buvo supažindinta tik minėta J. Margaitienė ir pats baseino direktorius J. Onaitis.

„Pabrėžiu, jog savivaldybių biudžetinių įstaigų vadovai pavaldūs merui, kurie vadovus priima į darbą, skatina, baudžia, atleidžia. Savivaldybės administracijos direktorius tokių įgaliojimų neturėjo ir neturi“, – pareiškė J. Margaitienė, paklausta, ar nesvarstė, kad baseino vadovas negeba susidoroti su savo pareigomis ir galbūt reikia jį atleisti.

Paklaustas apie piršlį atsitvėrė tylos diena

Apie nepalankias auditorių išvadas paklaustas baseino direktorius J. Onaitis nustebino savo atsakymu. Jis nesikuklindamas pareiškė, kad Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio baseino veiklos organizavimą įvertino gerai.

„Dėl pateiktų veiklos organizavimo vidaus rekomendacijų sudarytas priemonių planas ir jis įgyvendinamas. Radviliškio plaukimo baseinas savo veiklas vykdo vadovaudamasis ekonomiškumo, rezultatyvumo principais“, – į klausimą, ar geba toliau eiti savo pareigas, abstrakčiomis tezėmis ne į temą atsakė baseino vadovas.

Radviliškiečiai svarsto, jog J. Onaitis iki šiol galėjo jaustis nebaudžiamas, nes galimai turėjo tvirtą užnugarį tarp įtakingų konservatorių. Teigiama, esą J. Onaičio vestuvėse „piršliu-melagiu“ buvo pats konservatorių lyderis, buvęs ilgametis rajono meras, o dabar Seimo narys Antanas Čepononis.

Apie tai „Radviliškio naujienos“ pasiteiravo ir paties J. Onaičio, tačiau šis per aštuonias dienas į klausimą atsakyti nesugebėjo ir atsitvėrė tylos diena.

Zigmas JANAVIČIUS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: