Europos vertybės Lizdeikos gimnazijoje

Geriausias mokymasis šiuolaikiniam mokiniui – aktyvi veikla. Visi įsivaizduojame pamoką, kuri vyksta klasėje, apibrėžiant pamokos temą bei uždavinius, ir mokytojui vadovaujant ugdymo procesams, siekiame rezultatų. Pamokose ieškome efektyviausių būdų, kurie būtų tinkamiausi siekiant geriausių mokinių rezultatų. Pereinant į atnaujintą ugdymo turinį, nukreiptą į kompetencijų ugdymą, dar labiau kreipsime dėmesį į svarbiausias kompetencijas, reikalingas XXI amžiaus piliečiui. Atnaujinto ugdymo turinio projektas įrodo, kad visi suvokiame: žinios šiuolaikiniam mokiniui nėra esminis dalykas, kurį turi išmokti, bet svarbiausia yra kompetencijos, kurios suteiktų galimybę sėkmingai veikti.

Lietuvos mokyklos aktyviai dalyvauja Erasmus+ programoje, kuri ir suteikia XXI amžiaus mokiniui efektyviausiai mokytis ugdymo veiklose, tobulinti savo kompetencijas ir įgūdžius bei gilinti žinias įvairiose gyvenimo srityse, kurios siejamos su socialiniais, gamtos, humanitariniais ir technologiniais mokslais. Šis mokymosi procesas nestruktūrizuoja išmokimo proceso, bet jį daro veiksmingesnį, įtraukiant mokinius į nepatogias situacijas, sukuriant problemas, apgaubiant juos iššūkiais.

Lizdeikos gimnazija – aktyvi Erasmus+ programos dalyvė, nes įžvelgia veiksmingo mokymosi rezultatus, atkreipiant didelį dėmesį į kompetencijų ugdymą bei socialinių įgūdžių stiprinimą.

 

Šiais mokslo metais Lizdeikos gimnazija įgyvendina Erasmus+ programos projektą „Stipriname Europos vertybes“. Projekto tema gimė prieš keletą metų Europos Sąjungai susiduriant su nuolatiniais iššūkiais: euroskeptikų judėjimas, ksenofobijos protrūkiai, migracijos problemos, tolerancijos stoka ir kitos skaudžios patirtys, kurios erzina Europos bendruomenę.

Jaunimas – stipri jėga, kuri yra atsakinga už šios sąjungos ateitį. Todėl šešios mokyklos iš Bulgarijos, Italijos, Lietuvos, Olandijos, Rumunijos ir Turkijos nutarė bendradarbiauti, siekdamos paskatinti jaunimą aktyviai veikti sprendžiant Europos problemas. Erasmus+ projektas – pirmieji žingsniai, skatinantys jaunimą mąstyti, vertinti ir veikti pradedant nuo savo vietinės aplinkos ir drąsiai žengiant pirmyn.

Projekto darbo metodai: debatai ir viešasis kalbėjimas. Šie įgūdžiai skatina jaunimą mąstyti, argumentuoti savo pasirinkimus, tobulina jų kūrybiškumą, stiprina pasitikėjimą savimi. Galima teigti, mokymasis tarpkultūrinėje aplinkoje stiprina toleranciją ir mažina ksenofobijos apraiškas.

Paaugliai, susirinkę iš šešių Europos mokyklų, Lizdeikos gimnazijoje ieškojo būdų, kaip mažinti vartotojiškumą, kuris kelia didžiausią ekologijos problemą, kaip ugdyti visuomenę sąmoningai vartoti gamtos išteklius.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytojai dalijosi patirtimi apie šios temos integraciją į mokomuosius dalykus, organizavo atviras pamokas, aptarė, pasidalijo patirtimi apie veiksmingus ugdymosi metodus.

Kadangi mokymai sutapo su Europos diena, gegužės 9-ąja, svečiai dalyvavo šios dienos šventėje, susitiko su miesto valdžia, pristatė savo projekto idėją.

Viešojo kalbėjimo įgūdžiams tobulinti projekto dalyviai susitiko su Lietuvos parlamentaru Vytautu Juozapaičiu, apsilankė Europos Parlamento biure ir susitiko su biuro vadove Daiva Jakaite.

Į mokymų veiklas įtrauktas ir Lietuvos kultūrinių ir istorinių žinių gilinimas. Projekto dalyviai aplankė Minaičių bunkerį ir išklausė paskaitą apie skaudžią Lietuvos okupacijos istoriją, sužinojo Kryžių kalno atsiradimo istoriją ir legendas, susipažino su Radviliškio miesto ir Lietuvos sostinės istorijomis.

Nors visą savaitę mokiniai nedalyvavo tradicinėse pamokose, tačiau iki pat vakaro dirbo įvairiose projekto veiklose. Akivaizdu, veiklos nebuvo planuojamos pagal mokyklų ugdymo programas, bet gerai įsigilinus į jas, sunku būtų paneigti, kad veiklos buvo labai nutolusios nuo ugdymo turinio.

Tikriausiai dauguma sutiktų, kad debatavimo ir viešojo kalbėjimo įgūdžiai projekto veiklose yra efektyviau ugdomi nei tradicinio ugdymo veiklose, projekto dalyviai įgijo tarpkultūrinių žinių ir turėjo galimybę apmąstyti savo vartotojiškumo įpročius bei jų įtaką aplinkai.

Erasmus+ programos poveikis mokiniams, mokytojams, bendruomenėms ir mokykloms yra neįkainojamas ugdant kompetencijas ir įgūdžius, reikalingus XXI amžiaus piliečiui. Tokių projektų įgyvendinimas mokyklose – puiki galimybė tobulinti ir plėsti savo ugdymo programas bei formuoti besimokančią bendruomenę.

Skirmantė Petraitienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: